Еуразия гуманитарлық институтының өзіндік үлгідегі дипломы

Еуразия гуманитарлық институтының өзіндік үлгідегі диплом бланкісі үш тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын) толтырылады және мынадай элементтерден тұрады:

 • институттың атауы мен логотипі (Еуразия гуманитарлық институты);
 • түлектің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
 • білім беру бағдарламасының (мамандықтың) коды және атауы;
 • берілетін бакалавр дәрежесі;
 • бакалавр дәрежесін беру туралы аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамасының күні мен нөмірі;
 • оқу нысаны (күндізгі, сырттай, қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі);
 • институт ректорының қолы;
 • реттік тіркеу нөмірі;
 • берілген күні мен орны (қаласы);
 • институттың мөрі;
 • оң жақ жоғарғы бұрышта институционалдық аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі мен атауы орналастырылады;
 • сол жақ жоғарғы бұрышта алдыңғы жағында QR код – деректерді сәйкестендіру орналастырылады.