Научно-исследовательская работа студентов

2017-2018

Есепті кезеңде 1 студенттің ғылыми жобасы («О.Бөкейдің «»Атау кере» шығармасындағы авторлық ұстаным тақырыбында 4-курс студенті Аман Қ.) ҚР БҒМ тарапынан жарияланған Республикалық ЖОО СҒЗЖ байқауында ЕАГИ 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша ІІІ орынды иеленді (ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. Л.Н. Дәуренбекова).

  1. «Қазіргі қазақ поэзиясындағы Астана қаласы бейнесі» тақырыбында «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған «Ғылым шарайнасы» атты Х республикалық студенттердің ғылыми жұмыстары сайысында 2 курс студенті Төребай Гүлдана (ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. А.Б.Шормакова) ІІ орынды иеленді.
  2. Туран университетінде өткен ХХІ халықаралық «Инновационный потенциал ХХІ века: вклад молодых исследователей» жобалар сайысына Д.Айым «Кәкімбек Салықов поэзиясындағы тәуелсіз Қазақ елі бейнесі» тақырыппен қатысып, 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. А.Б.Шормакова.

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері 2018 жылы  ғылыми-зерттеу жұмыстарының белгіленген тақырыптамасы бойынша зерттеулермен айналысты.

2018 жылғы 12 сәуірдеөткен ҚР «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты ЖОО студенттер мен магистранттардың ХХ ғылыми конференциясына, ЕАГИ,  сондай-ақ басқа да республикалық, халықаралық конференцияларға белсене қатысып, пленарлық және секция мәжілістерінде баяндамалар жасады. Мәселен, п.ғ.м. А.Е.Әлімбаевтың  ғылыми жетекшілігімен 2-курс студенті Құбашев Б. «Әдеби мұра – рухани жаңғыру негізі» атты тақырыпта «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты ЖОО студенттер мен магистранттардың ХХ ғылыми конференциясының пленарлық мәжілісінде (ЕАГИ, 2018 жылғы 12 сәуір) баяндама жасады.

«Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты жоғары оқу орындары арасындағы студенттер мен магистранттардың XХ ғылыми конференциясы, Астана қ ., ЕАГИ,  2018 ж.,12 сәуір

Жұмыстың атауы  

Секцияның атауы

Автордың аты-жөні, мамандығы, курсы Ғылыми жетекшінің аты-жөні, дәрежесі, атағы, қызметі  

Баяндама дипломмен марапатталса, атап өту

 

1. Заттанған сын есімдердің семантикасы Филология Мұхамедиярова М.

ҚТӘ 3-к.

п.ғ.к.доцент,

Шормакова А.Б.

І орын
2. М.Әуезов пен Ш.Айтматов шығармашылы

ғындағы кейіпкерлер жүйесі

Филология Алиева Ә.

ҚТӘ 4-к.

ф.ғ.к.,доцент Ахметова Қ.Ж. І орын
3. Әдеби мұра – рухани жаңғыру негізі Пленарлық отырыс Құбашев Б. п.ғ.м. А. Е. Алимбаев І орын

Қазақстан Республикасы бойынша

Жұмыстың атауы  

Секцияның атауы

Автордың аты-жөні, мамандығы, курсы Ғылыми жетекшінің аты-жөні, дәрежесі, атағы, қызметі  

Баяндама дипломмен марапатталса, атап өту

 

1.       Қазақ мақал-мәтелдерінің  этнолингвистикалық          ерекшеліктері V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция,

І секция

«Дәстүрлі тіл білімінің жетістіктері және тіл білімінің жаңа парадигмалары»

Канатова Т.К. ҚТӘ-15-01 п.ғ.к.доцент,

Шормакова А.Б.

ІІ орын
2.       Көптілілділік – қажеттілік V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция,

ІІ секция,

«Тосқауылсыз тіл»

Дәут  А.

ҚТӘ 15-01

п.ғ.к., доцент  Шормакова  А.Б. ІІІ орын
3. Мемлекеттік тіл – рухани жаңғыру тілі V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция,

VІІ секция,

Мемлекеттік тіл – рухани жаңғыру тілі

Қалышбекова  Н.А

ҚТӘ 15-02

 

п.ғ.к.,доцент  Шормакова  А.Б. ІІ орын
4. Қазақ балалар  әдебиетіндегі фантастика V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция

ІІ секция,

«Қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелері»

Медетбеков  Қ.Қ.

ҚТӘ 15-02

 

аға оқытушы Алимбаев А.Е. ІІ орын
5. Х.Досмұхамбетұлы – халық мұрасын  зерттеуші V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция

ІІ секция,

«Қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелері»

Көшенова  А.М.

ҚТӘ 16-01

ф.ғ.к., доцент Ахметова Ж.Қ. ІІ орын
6. Қазақ әдебиетіндегі «Зар-заман» ағымы XII Международная  научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2017» 14-15 апреля, 2018 Медетбеков  Қ.Қ

ҚТӘ 15-02

 

п.ғ.м., аға оқытушы А.Е. Алимбаев ІІ орын
7. Оралхан Бөкей шығармашылығындағы мифтік таным «Руханижаңғыру: әдебиетпенмәдениет – ұлттыңруханитамырлары»  республикалықғылыми-практикалықконференция Аман Қ.

ҚТӘ 14-02

ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова І  орын
8.       М:Мағауиннің «Жармақ» романдағы кейіпкер психологиясының берілуі С.Демирел атындағы унив. «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен»VІІ ғылыми апталық Аман Қ.

ҚТӘ 14-02

ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІ орын
9.       Т.Әлімқұловтың аудармашылық шеберлігі С.Демирел атындағы унив. «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен» VІІ ғылыми апталық Дәулетқан Қ.

ҚТӘ 14-02

ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІІ орын
10.    Қазақ тілін деңгейлеп оқыту мәселесі С.Демирел атындағы унив. «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен» VІІ ғылыми апталық Сәрсенбай А.

ҚТӘ 14-02

п.ғ.к. Н.Х.Шадиева ІІІ орын
11.    Т.Ахметжан

ның «Сұлу мен суретші» повесіндегі психологизм

ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д. проф. М.Серғалиевтің 80-жылдығына арналған «Тіл мен әдебиет теориясы, стилитика, көркем мәтін» атты студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конфеернциясы Амирова С.

ҚТӘ 14-02

ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІІ орын
12.    Ы.Алтынсариннің тәлімгерлік мұралары ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д. проф. М.Серғалиевтің 80-жылдығына арналған «Тіл мен әдебиет теориясы, стилитика, көркем мәтін» атты студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы Құбашев Б. п.ғ.м. А.Е. Алимбаев ІІ орын

2018 ж. студенттердің жарық көрген жарияланымдары

Студенттің аты-жөні Оқу тобы Мақаланың аты Жетекшінің аты-жөні Қайда жарық көрді
1 Канатова Т.К. ҚТӘ-15-01 Қазақ мақал-мәтелдерінің  этнолингвистика

лық          ерекшеліктері

п.ғ.к.доцент

Шормакова А.Б.

V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 12-13 б.
2 Алиева  А.Ш. ҚТӘ 15-01 Шәкәрім Құдайбердіұлының «Дубровский»аудармасы ф.ғ.к.,доцент Ахметова Қ.Ж. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 46-47 б.
3 Аман  Қ. ҚТӘ 14-02 М.Мағауиннің «Жармақ» романындағы кейіпкерлер тартысы ф.ғ.к.,доцент Дәуренбекова  Л V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 48 б.
4 Дәут  А. ҚТӘ 15-01 Сәуірбек  Бақбергенов: «Талғат» повесінің  көркемдігі п.ғ.к.,доцент  Шормакова  А.Б. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 54-55 бб.
5 Жарқынбек  Г. ҚТӘ 14-02 Т.Әбдіковтың «Оң қол» әңгімесі хақында ф.ғ.к.,доцент Дәуренбекова  Л V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 56-57 бб.
6 Қалышбекова  Н.А. ҚТӘ 15-02 Кәкімбек  Салықов поэзиясындағы  туған ел,туған жер тақырыбы п.ғ.к.,доцент  Шормакова  А.Б. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 59 б.
7 Қуанышов  А.Қ. ҚТӘ  16-01 Адырбек  Сопыбеков – балалар ақыны п.ғ.к.,доцент  Шормакова  А.Б. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 61-62 бб.
8 Медетбеков  Қ.Қ. ҚТӘ 15-02 Қазақ балалар  әдебиетіндегі фантастика аға оқытушы Алимбаев А.Е. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 63 б.
9 Тухан  Н.М ҚТӘ 16-01 Әнуарбек Дүйсенбиев  туындыларындағы құндылық мәселесі п.ғ.к.,доцент  Шормакова  А.Б V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 73 б.
10 Көшенова  А.М. ҚТӘ 16-01 Х.Досмұхамбетұлы –халық мұрасын  зерттеуші ф.ғ.к., доцент Ахметова Ж.Қ. V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 75 б.
11 Нұрбаева Л. ҚТӘ 14-02 С.Жүнісовтің «Ақан  сері» романындағы аңшылық өнердің орыс тілі аударылуы» ф.ғ.к., доцент Дәуренбекова Л V халықаралық «Фараби оқулары» атты халықаралық ғылыми конференция матералдары Алматы,11-12 сәуір, 2018, 117-118 бб.
12 Медетбеков  Қ.Қ ҚТӘ 15-02 Қазақ әдебиетіндегі «Зар-заман» ағымы п.ғ.м., аға оқытушы А.Е. Алимбаев XII Международная  научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2017» 14-15 апреля, 2018, с.17
13 М. Ермеков ҚТӘ 14-01 Т. Әлімқұловтың «Қараой» әңгімесіндегіМахамбет бейнесі

 

ф.ғ.к., доцент

Л.Н.Дәуренбекова

«Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф. материалдары 2018 жылғы 12 сәуір, 139 б.
14 Қ. Камал ҚТӘ 17-01 Қазіргі қазақ жастар поэзиясы п.ғ.м., аға оқытушы

А.Е. Алимбаев

«Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 150 б.
15 А. Қуанышов ҚТӘ  16-01 «Қуану» эмотивін білдіретін бала тіліндегі тілдік бірліктер п.ғ.м.,аға оқытушы А.Т. Сандыбаева «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф. материалдары 2018 жылғы 12 сәуір, 151 б.
16 М. Серікбаев ҚТӘ 17-01 Қазақ поэзиясындағы махаббат лирикасы

 

п.ғ.м.,аға оқытушы А.Е. Алимбаев «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 152-153 б.
17 Б.И. Құбашев ҚТӘ 16-01 Әдеби мұра – рухани жаңғыру негізі

 

п.ғ.м.,аға оқытушы А.Е. Алимбаев «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 153-155 б.
18 А. Қуанышов ҚТӘ 16-01 Адырбек Сопыбековтің балалар әдебиетіне қосқан үлесі

 

п.ғ.к. А.Б. Шормақова «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 155-157 бб.
19 Н. Тухан ҚТӘ 16-01 Жарнама дискурсы

 

 

ф.ғ.м.,аға оқытушы А.Т. Сандыбаева «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 171-172 бет
20 Н. Тухан ҚТӘ 16-01 Ж.Әбдіраштың «Таңғажайып түс» ертегі-поэмасының тақырыптық-идеялық мазмұны

 

п.ғ.к.

А.Б. Шормакова

«Ғылым және жаңа ұрпақ – 2018» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XX ғылыми конф.материалдары 2018 жылғы 12 сәуір 172-174 бб.
21 Құбашев Б. ҚТӘ 16-01 Ы.Алтынсариннің тәлімгерлік мұралары п.ғ.м. А.Е. Алимбаев ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д. проф. М.Серғалиевтің 80-жылдығына арналған «Тіл мен әдебиет теориясы, стилитика, көркем мәтін» атты студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы466-474 бб.
22 Қалышбекова Н. ҚТӘ 15-01 Кәкімбек Салықовтың Астанаға арналған өлеңдерінің көркемдігі п.ғ.к.

А.Б. Шормакова

ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д. проф. М.Серғалиевтің 80-жылдығына арналған «Тіл мен әдебиет теориясы, стилистика, көркем мәтін» атты студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы

368-374 бб.

23 Мұхамедиярова М. ҚТӘ 15-02 «Жан» концептісі ф.ғ.д.

С.Иманбердиева

ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д. проф. М.Серғалиевтің 80-жылдығына арналған «Тіл мен әдебиет теориясы, стилитика, көркем мәтін» атты студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы

214-218 бб.

24 Дәут А.

 

 

ҚТӘ-15-01 К.Салықов поэзиясындағы тәуелсіз қазақ елі бейнесі п.ғ.к.

А.Б.Шормакова

Материалы ХХІ международной научно-практической конференции молодых ученых «Жас Тұран-2018». – Астана, унив. Туран, 6 апреля, 2018 стр. 250-253
25  Калышбекова Н.А ҚТӘ-15-01 «Туған ел – жалғыз тірегім» (ақын  Кәкімбек Салықов шығармашылығы бойынша әдеби талдау) п.ғ.к.

А.Б.Шормакова

Материалы ХХІ международной научно-практической конференции молодых ученых «Жас Тұран-2018». – Астана, унив. Туран, 6 апреля, 2018,  стр. 254-258
26 Дәут А. ҚТӘ-15-01 «Ұранымыз – алаш, керегеміз – ағаш» түсініктерінің ұлттық негізі п.ғ.к.

А.Б.Шормакова

Астана дарыны» ақпараттық-әдістемелік журнал, 2018, №1 (18), Астана қаласы. Б. 72-73

9-10 сәуір, 2018 жылы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ-деөткен ҚР ЖОО студенттері арасында Х Республикалық пән олимпиадасына 3 студент: Д.Құралай, А.Сәрсенбай, А.Дәут қатысты. Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. Н.Х.Шадиева.

«Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен «Хочу все знать»халықаралық олимпиадаға 2 курс студенттері: Н.Тухан (1 орын), Т.Гүлдана  (1 орын), А.Қуанышев (1орын), Ж.Мэлс (1орын), Г.Мұханбетрахым (2 орын), Н.Райымбек (1орын), Н.Сабыржанова (1орын) қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. А.Б.Шормакова.

ЕАГИ –де өткен ІV пед олимпиадаға 2018 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 2 курс студенттері 3 орын иеленді. Ғылыми жетекшісі: А.Т.Сандыбаева.

2018-2019

Есепті кезеңде 2 студенттің ғылыми жобасы жүлделі орынмен, 1 студенттің ғылыми жобасы алғыс хатпен марапатталды.

  1. «Қазіргі қазақ поэзиясындағы жылқы образы» тақырыбында 3-курс студенті Қосылбекова Ақмарал ҚР БҒМ тарапынан жарияланған Республикалық ЖОО СҒЗЖ байқауында ЕАГИ 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша ІІ орынды иеленді (ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. Л.Н. Дәуренбекова).
  2. «Қазіргі қазақ поэзиясындағы Астана қаласы бейнесі» тақырыбында ҚР БҒМ тарапынан жарияланған Республикалық ЖОО СҒЗЖ байқауында ЕАГИ 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 2 курс студенті Төребай Гүлдана (ғылыми жетекшісі: п.ғ.к. А.Б.Шормакова) ІІІ орынды иеленді.
  3. «Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» шығармасындағы ұлттық рухты жаңғырту идеясы» тақырыбында 3-курс студенті Сайлау Айдана ҚР БҒМ тарапынан жарияланған Республикалық ЖОО СҒЗЖ байқауында ЕАГИ 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша алғыс хатпен марапатталды (ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к. Л.Н. Дәуренбекова).

Үйірме мүшелері 2018-2019 оқу  жылы  ғылыми-зерттеу жұмыстарының белгіленген тақырыптамасы бойынша зерттеулермен айналысты.

2019 жылғы сәуірдеөткен ҚР «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты ЖОО студенттер мен магистранттардың ХХ ғылыми конференциясына, ЕАГИ,  сондай-ақ басқа да республикалық, халықаралық конференцияларға белсене қатысып, пленарлық және секция мәжілістерінде баяндамалар жасады. Мәселен, п.ғ.м. А.Е.Әлімбаевтың  ғылыми жетекшілігімен 1-курс студенті Кабдрахман Айғаным  «Мәңгілік ел идеясы және жастар прагматизмі» атты тақырыпта «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты ЖОО студенттер мен магистранттардың ХХ ғылыми конференциясының пленарлық мәжілісінде (ЕАГИ, 2019жыл, сәуір) баяндама жасады.

Қазақстан Республикасы бойынша конференцияларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған студенттер:

Жұмыстың атауы  

Секцияның атауы

Автордың аты-жөні, мамандығы, курсы Ғылыми жетекшінің аты-жөні, дәрежесі, атағы, қызметі  

Баяндама дипломмен марапатталса, атап өту

 

13.  1111 Кәкімбек Салықовтың ақындық әлемі Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы

 

Мұханбетрахым Г.ҚТӘ-15-01 п.ғ.к.доцент,

Шормакова А.Б.

ІІ орын
14.  1 Қ.Сәтбаев – аудармашы  Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясы Ғазез Дана ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІ орын
15.    Қазақ поэзиясындағы жылқы бейнесі Л.В.Ломоносов атындағы ММУ-де өткен 15 халықаралық студенттер, магистранттар, мен жас ғалымдар конференциясы Қосылбекова Ақмарал ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІ орын
16.    Қ.Сәтбаевтың Қазақстан ғылымына қосқан үлесі Назарбаев университетінде өткен Тұңғыш академик Қ.Сәтбаевтың туғанына 120 жыл толуына арналған «Жас ғалым» атты студенттердің ғылыми көрмесінде Камал Құдайберген Ғазез Дана ф.ғ.к. Л.Н.Дәуренбекова ІІ орын

 

2018-2019 жж. студенттердің жарық көрген жарияланымдары

 

Студенттің аты-жөні Оқу тобы Мақаланың аты Жетекшінің аты-жөні Қайда жарық көрді
1 Бекенова Г.Ш.

Ибрагим М.

ҚТӘ-1 Әлемдегі жасанды тіл – эсперанто Бекенова Г.Ш.

 

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері, ЕАГИ, Халықаралық ,-пр.конф, 2018
2 Бекенова Г.Ш.

Истлеуова Қ.

ҚТӘ-1 Қазақ жазуы кешегісі мен бүгінгісі Бекенова Г.Ш.

 

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері, ЕАГИ, Халықаралық ,-пр.конф, 2018
3 Дәуренбекова Л.Н.

Саден А.Е.

ҚТӘ-3 Қазақ-орыс әдеби байланыс дәстүрі (1960-1980 жж.) Дәуренбекова Л.Н.

 

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері, ЕАГИ, Халықаралық ,-пр.конф, 2018
4 Дуйсекина А. ҚТӘ- 2 Қытай қазақтарының тілінде кездесетін кейбір тіл ерекшеліктері

 

Нұрбанова А.Қ. «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XXІ ғылыми конф. материалдары,  2019, сәуір
5 Кабдрахман Айғаным  атты тақырыпта ҚТӘ-1 «Мәңгілік ел идеясы және жастар прагматизмі» Алимбаев А.Е. «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты ЖОО студенттер мен магистранттардың ХХ ғылыми конференциясыЕАГИ, 2019,сәуір
6 Құдайберген К. ҚТӘ-4 Қ.Сәтбаевтың жеті қыры Дәуренбекова Л.Н «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XXІ ғылыми конф.материалдары, ЕАГИ 2019,  сәуір
7 Төребай Г. ҚТӘ-4 Кәкімбек Салықовтың ақындық әлемі Шормақова А.Б. «Ғылым және жаңа ұрпақ – 2019» атты республикалық студенттер мен магистранттардың XXІғылыми конф.материалдары, ЕАГИ 2019,  сәуір
8

9-10 сәуір, 2019 жылы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» бойынша С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен ҚР ЖОО студенттері арасында ХІ Республикалық пән олимпиадасына 3 студент:Қосылбекова Ақмарал, Қуанышев Атабай, Кошенова Айым (ғылыми жетекшісі: п.ғ.м. А.Е.Алимбаев) қатысып, 2 орынды иеленді.