«Fashion, clothes & style»

2023 жылғы 17 қазанда аға оқытушы, п.ғ.м. А.М. Сарсенова, оқытушы, п.ғ.м. А.Е.Толкимбекова ШТ-22-02 академиялық тобында (2 курс, «Шетел тілі: екі шетел тілі» білім беру бағдарламасы) «Fashion, clothes & style» тақырыбында базалық ағылшын тілі бойынша сабақ өткізді. Сабақ барысында студенттер интерактивті формада олардың киімдері арқылы әртүрлі халықтардың мәдениеті туралы өз зерттеулерін ұсынды.