Ректорға сұрақ

Сұрақ: Қайырлы күн. Аысу құжаттарын қашан тапсыруға болады (сіздердің институттарыңызға ауысуға бола ма?) немесе нақты күндер жоқ па?

Жауап: Қайырлы күн, білім алушыны басқа ЖОО-дан ауыстыру кезінде институт даярлау бағытын, білім беру бағдарламасының бейінін, оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушылардың академиялық адалдығын бұзу жағдайларын ескереді. Толығырақ ақпарат алу үшін +7 7053976391 телефоны бойынша ЖШҚ-ға хабарласыңыз.