Orazov Zhomart

Orazov Zhomart — the head of the poetic club “Поэзия сен менімен егіз бе едің?”